Katrīna Viļumsone | Nava Yoga
Katrīna Viļumsone
Studijas vadītāja un jogas pasniedzēja

Joga pasauli padara jūtīgu un miera piepildītu. Tā atver mūsu sirds, prāta&ķermeņa vārtus, ieliek rokās garīgumu, līdzjūtību, sapratni un mīlestību. Om, šāntī. Izglītība:Baltijas Jogas skola GUNDEGA.

This website is using cookies. By continuing to use our site, you agree to our cookie policy.
Agree